LOG IN OP UW ACCOUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN | gebruikersvoorwaarden AZENDA.COM

Onder welke voorwaarden gebruikt u www.AZENDA.com, inclusief Privacy & Cookies

 

8 BELANGRIJKE punten voor je aan de “kleine lettertjes begint”:

 

1. Het is niet verplicht in te loggen wanneer je een behandeling wilt boeken

2. Het is wel verplicht om je naam, nummer en email te geven bij het boeken van een behandeling – dat zijn wij verplicht aan de behandelaars, zodat zij weten wie er komt

3. Jouw gegevens worden nooit gebruikt door andere partijen dan AZENDA BV of de Partner waar jij je boeking hebt gedaan en nooit verkocht aan derden

4. Er zijn voor de boeker van de behandeling nooit kosten verbonden aan de services van AZENDA.com Ook niet na een bepaalde tijd

5. Je betaalt de behandeling bij de behandelaar

6. Ter bescherming van de aangesloten salons en praktijken: Niet tijdig (binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling) annuleren of verplaatsen van de behandeling betekent dat er kosten (50% - 100% van de behandelingsprijs) in rekening worden gebracht door de behandelaar, zoals gebruikelijk

7. De behandelaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling, eventuele feedback dient met de behandelaar te worden besproken

8. AZENDA.com nodigt je na de behandeling uit om de behandelaar te promoten of te verbeteren door jouw mening middels een review te geven

 

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, er gebruik van te maken en/of een boeking te maken, erken je en stem je ermee in dat je de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Alle websites, pagina’s, de inhoud en infrastructuur hiervan alsmede de online intermediairservice zijn eigendom van, worden beheerd door en aangeboden door AZENDA BV en worden alleen aangeboden voor jouw persoonlijke gebruik, op onderstaande voorwaarden.

De onderhavige voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

 

1. Reikwijdte van onze service

Via deze website bieden wij (AZENDA.com) een online platform aan waarop aanbieders (vanaf nu: behandelaars) van alle soorten particuliere behandelingen (bijvoorbeeld massages, coachsessies, therapieën, consulten, gezamenlijk de "behandeling(en)”) kunnen adverteren om hun behandelingen voor boeking aan te bieden en waar bezoekers van de website (ook wel: cliënten) dergelijke boekingen kunnen maken. Als je een boeking maakt via AZENDA.com, dan ga je een relatie aan met de behandelaar bij wie je boekt. Wij zullen vanaf het moment dat je je boeking hebt gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen jou en de behandelaar; wij zullen de gegevens van je boeking naar de betreffende behandelaar sturen en wij sturen jou een bevestiging van de boeking.

De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de behandelaars ons verschaffen. Zij krijgen daarvoor toegang tot een Partner Account en zij zijn geheel verantwoordelijk voor het updaten van alle tarieven, beschikbaarheid en andere informatie die via onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet altijd kunnen verifiëren en wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook (inclusief in het oog springende en typografische fouten), welke onderbreking dan ook (of deze nu door -tijdelijke en/of gedeeltelijke- defecten, herstelwerkzaamheden, opwaardering, onderhoud van onze website of iets anders optreedt), inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elke behandelaar is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven en beschikbaarheid) die op onze website wordt getoond.

Onze boekingsdiensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, door te lichten (e.g. spider, scrape), te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.

2. Tarieven

Alle behandelingstarieven zijn vastgesteld door onze partners en gelden per behandeling en worden getoond inclusief btw.

} Gelieve de praktijk-, prijs- en behandelingsinformatie aandachtig door te nemen voordat je een boeking maakt.

} Overduidelijke vergissingen en (druk)fouten zijn niet bindend.

} Alle speciale aanbiedingen en promoties zijn als zodanig aangegeven.

 

3. Privacy en cookies

AZENDA.com respecteert jouw privacy ten zeerste. 

AZENDA.com beschermt jouw persoonlijke gegevens en handelt naar de wettelijke voorschriften die gelden bij het benutten van jouw informatie ten behoeve van de levering en verbetering van de services van AZENDA.com

Zodra je een boeking maakt, zal worden gevraagd om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven, ten behoeve van de behandelaar.

Om je boekingen en reviews te beheren kan je een gebruikersaccount aanmaken. Hiermee kan je jouw persoonlijke instellingen opslaan, vorige boekingen bekijken en toekomstige boekingen beheren.

Als je onze website bezoekt, zelfs als je geen boeking maakt, verzamelen wij bepaalde informatie, zoals IP-adres, welke browser wordt gebruikt, welk besturingssysteem wordt gebruikt, welke applicatieversie wordt gebruikt, je taalinstellingen en pagina's (op onze website) die aan je getoond zijn. Als je een mobiel apparaat gebruikt kunnen we ook informatie verzamelen over het mobiele apparaat, specifieke instellingen voor het apparaat en GPS-informatie. Ook kunnen we informatie verwerken over het type apps dat op jouw mobiele apparaat aanwezig is. Dit kan de naam van de betreffende app zijn, of de beschrijving van de app en de categorie waaronder deze app valt. Met al deze informatie is het onmogelijk om aan te geven wie je bent, maar dit kan worden beschouwd als "persoonlijke" informatie.

AZENDA.com stelt alles in het werk om respectvol met deze gegevens om te gaan; het benutten van deze gegevens zal enkel een betere service tot doel hebben:

 

Gebruik persoonlijke gegevens

 • Allereerst gebruiken wij jouw persoonlijke informatie om de online boeking te voltooien en de boekingsinformatie door te sturen naar de behandelaar waar je hebt gereserveerd.

 • Wij bieden de mogelijkheid om een account aan te maken op onze website. We gebruiken de informatie die je ons geeft om dit mogelijk te maken.

 • Wij kunnen jouw contactinformatie gebruiken om je uit te nodigen om een beoordeling te schrijven nadat je een behandelaar hebt bezocht. Dit kan andere gebruikers van AZENDA.com helpen om de behandeling en behandelaar te kiezen die het beste bij hen past.

 • Wij gebruiken jouw informatie ook voor marketingactiviteiten, zoals is toegestaan volgens de wet, wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld:

  • Wanneer je een boeking maakt of een account aanmaakt, kunnen we de contactinformatie gebruiken om nieuws of gerelateerde producten en diensten te versturen.

  • Afhankelijk van de informatie die je met ons deelt, kunnen we gepersonaliseerde aanbiedingen laten zien op AZENDA.com, in mobiele apps of op websites van derde partijen, inclusief social media websites.

 • Er kunnen andere momenten zijn waarop we met je in contact kunnen komen via e-mail, telefoon of per sms. Hier kunnen een aantal redenen voor zijn:

  • Het kan voorkomen dat we moeten reageren op verzoeken die je hebt gemaakt.

  • Als je de boeking online niet 100% hebt afgemaakt, kunnen we een e-mail sturen met een herinnering om verder te gaan met de boeking. Dit zien wij als een service. Wanneer je hier geen gebruik van wilt maken, kan je dat gemakkelijk aangeven of negeren.

  • Als je onze diensten gebruikt, kunnen we je uitnodigen een beoordeling te schrijven over jouw ervaring met de betreffende behandeling en/of AZENDA.com

 • Soms vragen wij onze klanten of ze mee willen doen aan een marktonderzoek. De persoonlijke informatie die je ons geeft tijdens dit marktonderzoek zal alleen worden gebruikt met jouw toestemming.

 • Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken voor het ontdekken en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.

 • Tenslotte gebruiken wij persoonlijke informatie voor analytische doeleinden, om onze diensten te verbeteren, om de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze online diensten te verbeteren.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door de browser op jouw harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze site te faciliteren/ het inloggen op onze website te vergemakkelijken/ je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kan deze cookies uitzetten via de browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

4. Gratis

Wij bieden onze service gratis aan. Wij brengen geen kosten in rekening voor onze diensten voor de bezoeker en boeker, en wij rekenen geen extra (boekings)kosten bovenop de behandelingsprijs. Je betaalt de behandeling rechtsstreeks bij de behandelaar volgens de bij de behandelaar geldende voorwaarden.

5. Annuleren

Als je bij een behandelaar boekt, ga je akkoord en stem je in met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden van de betreffende behandelaar. Wanneer deze niet is gegeven op de betreffende pratkijk pagina op AZENDA.com dan geldt altijd: minimaal 24 uur van tevoren annuleren, anders worden er kosten in rekening gebracht die variëren van 50% tot 100% van de behandelingsprijs. De Partner kan dus de volle behandelingsprijs in rekening brengen.

Gelieve voordat je boekt de beschrijvingen aandachtig door te nemen voor dergelijke voorwaarden.

Indien je de boeking wilt nalezen, wijzigen of annuleren, verwijzen wij je naar de bevestigingsmail. AZENDA.com is op dit moment geen partij bij wijzigen of annuleren van de afspraak.

6. Verdere correspondentie

Met het afronden van een boeking stem je ermee in dat je een bericht of e-mail toegezonden kunt krijgen kort voor je boeking.

7. Sortering en beoordelingen

De standaardinstelling van de sortering van de behandelaars en behandelingen op onze website is 'Aanbevolen'. Voor jouw gemak bieden wij ook andere manieren aan om te sorteren.

AZENDA.com biedt de mogelijkheid om cliëntbeoordelingen door te geven via onze website. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen af te wijzen of te verwijderen.

8. Disclaimer

Wij (een ieder die betrokken is bij AZENDA BV) zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de behandelaars die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die de behandelaar aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door jou geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan de behandelaar inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is op onze, of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van AZENDA BV, de leveranciers en de providers.

AZENDA.com/AZENDA BV behoudt het exclusieve eigendom op alle rechten, namen en belangen in en op (alle intellectuele eigendomsrechten van) (de ‘look and feel’ (inclusief infrastructuur) van) de website waarop de dienst beschikbaar wordt gesteld (waaronder de beoordelingen van gasten en vertaalde teksten) en niemand heeft toestemming tot het kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, gebruiken, combineren of de inhoud (inclusief eventuele vertalingen daarvan en de beoordelingen van gasten) of ons merk anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. In de mate dat je (geheel of gedeeltelijk) onze inhoud (inclusief beoordelingen van cliënten) zou gebruiken of combineren, of welke intellectuele eigendomsrechten dan ook op de website of inhoud zou bezitten, wijs je toe, draag je over en stel je hierbij in al zulke intellectuele eigendomsrechten aan AZENDA.com. Elk onwettig gebruik of enig van de hiervoor genoemd(e) acties of gedrag vormen een zware inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en databankrechten).

10. Diversen

Deze algemene voorwaarden en de levering van onze diensten zijn in de hoogst toegelaten mate volgens de wet opgesteld en vallen onder het Nederlands recht en elk geschil dat uit deze algemene voorwaarden en onze diensten voortkomt, valt exclusief onder de bevoegde rechtbanken in Amsterdam, Nederland.

In het geval dat welke bepaling van deze voorwaarden dan ook ongeldig of ontbonden is of wordt, zal je gebonden blijven aan alle andere bepalingen van de voorwaarden.

AZENDA BV is een commerciële onderneming, statutair gevestigd in Amsterdam. Contact met AZENDA.com kan via info@AZENDA.com  of telefonisch: 0031(0)20 750 7020